Cutting Cost Safely webinar (in Norwegian)

09.11.2015

Safetec har gleden av å invitere deg og dine kolleger til webinar* med tittelen «Cutting Cost Safely». Foredragsholder er Jens C. Rolfsen, avdelingsleder i Safetec.

Styring av sikkerhet og risiko bør være en integrert del av virksomheten i enhver organisasjon. Organisasjoner som driver slik styring som en del av «måten vi jobber på her», har vanligvis god kontroll over farer som kan true sikkerheten. God risikostyring gir i tillegg positive effekter på mange andre organisatoriske mål enn sikkerhet, og dermed også på bunnlinjen. Bedring av risikostyringen kan med andre ord bedre effektiviteten. Er det også omvendt? Kan man ved å forbedre effektiviteten øke sikkerheten? Sikkerhet og effektivitet er ofte sett på som motsatte begreper, men er de egentlig det? I dette webinaret vil vi utforske og gi eksempel på hvordan forbedringer knyttet til effektivitet kan føre til økt sikkerhet. Foredraget vil basere seg på prinsipper for sikkerhetsstyring, og reelle eksempler blir brukt for å illustrere hvordan effektivitet og sikkerhet kan gå hånd-i-hånd.

Hvis dette høres spennende ut, sett av 20 minutter og ta deg en kopp kaffe mens Jens står for pratingen. Klikk på denne linken for å registrere deg. Når det er gjort, kan du trykke på «add to calendar».

*Et webinar er en sammenslåing av ordene «web» og «seminar», og er et nettbasert, online foredrag. Deltakerne på webinaret logger seg på gjennom en elektronisk invitasjon, og kan lytte til foredraget og se plansjer og presentasjonsmateriell via sin egen PC.

 

Velkommen!

Back to news