Safetec Infrastructure Milestone

30.09.2015

Safetec contributes to the Bergen Light Rail project by providing Risk Management services, through the main contractor Sweco, in the engineering and regulation phase of the award winning venture.   Further demonstrating the value of Safetec’s globally recognised Infrastructure capabilities.

In Norwegian:
Safetec bidrar til videreutvikling av Bybanen i Bergen

Safetec Nordic AS er underleverandør til Swecos største kollektivtrafikkoppdrag så langt i Norge når neste trinn av Bybanen i Bergen bygges ut.
Bybanen er Bergens viktigste og største kollektivsatsning, og målet er å skape en transportløsning som alle innbyggere kan bruke. Bybanen ble besluttet bygget i 2000, og utbygging startet tidlig 2008. Første delstrekning åpnet i 2010, mens andre delstrekning åpnet i 2013. Bybanen har blitt tildelt flere priser, blant annet «Worldwide Project of the Year» av Light Rail Transit Association i London 2011.

Avtalen inneholder to oppdrag: Reguleringsplan for den nye Bybanetraséen hvor Bergen kommune er oppdragsgiver, samt selve prosjekteringsoppdraget. Det er Hordaland fylkeskommune som har ansvaret for prosjektering og utbygging av Bybanen, og byggherreansvaret ivaretas av prosjektkontoret Bybanen Utbygging som er direkte underlagt fylkesrådmannen. Byggetrinn 4 omhandler strekningen fra sentrum via Haukeland sykehus og Kronstad og videre til Fyllingsdalen. Utformingen av den nye strekningen krever både høy teknisk kompetanse og et helhetlig syn på byutvikling.

Safetec er i begge prosjektene faglig leverandør innen RAMS og Sikkerhet. Vår faglige tyngde og lange erfaring fra andre større utbyggingsprosjekter vil være et sterkt bidrag inn i prosjektet. For Safetec er dette en milepæl i vår infrastruktursatsning. Arbeidet starter omgående og pågår helt til den nye strekningen tas i bruk.

Back to news