Beskrivelse av kursledere

Pål Christian Waag har flere års erfaring som leder på flere ulike nivåer fra Forsvaret. Han har også drevet med lederutvikling ved Krigsskolen. Pål har utdanning fra Krigsskolen, Forsvarets høgskole og Politihøgskolen (Nasjonal beredskap og krisehåndtering). Han har vært kompanisjef i HMKG og hatt flere stillinger  i Telemarksbataljonen, Sambandsbataljonen og ved Krigsskolen.

Tom Henry Knutsen har mange års erfaring som leder både i Norge og utlandet. Han har stått midt oppe i flere typer kriser som leder, blant annet under tsunamien i 2004. Tom Henry har utdanning fra Luftkrigsskolen, Canadian Forces Command & Staff College, USAF Air War College. Han har i 40 år hatt flere lederstillinger i Forsvaret, han har jobbet som forsvarsattache i USA og vært leder for beredskap ved ambassaden i Washington, DC i 4 år. De siste 5 årene har jobbet i Safetec.