Stein Haugen har gått bort

01.07.2022

Stein Haugen – Et hjerte av godhet har sluttet å slå!

Professor Stein Haugen, en pioner innen faget risikostyring, svært manges kjære venn, kollega og styreleder i Safetec, døde brått fredag 24. juni 2022, 62 år gammel.

Stein Haugen ble ansatt i Safetec høsten 1984, mens han fullførte sin Siv.ing. grad ved NTH/NTNU i marin teknologi, som den første som ble ansatt etter oppstarten av Safetec et halvt år tidligere. Han var tilknyttet selskapet gjennom hele sin karriere. Hans arbeid med kollisjonsrisikomodellering i PhD-avhandlingen (NTNU 1991) var banebrytende, og har hatt stor betydning for risikostyring på norsk sokkel. Han har hatt flere roller i Safetec-gruppen av selskaper, inkludert leder av Safetec UK, administrerende direktør, FoU-sjef og styreleder.

Fra 2010–2021 var han professor ved NTNU, hvor han veiledet mange masterstudenter og PhD-kandidater, hvorav flere jobber i Safetec i dag. Sagt med ordene til en av hans PhD kandidater, Xue Yang (fra hans minneside): «Siden 2012 har du vært min mentor, og det tar aldri slutt. Du har et stort hjerte, er så positiv, støttende og omsorgsfull hele tiden. Du vil alltid bli husket, respektert og elsket fra bunnen av våre hjerter.»

Stein publiserte et betydelig antall fagfellevurderte forskningsartikler, og noen lærebøker gjennom hele karrieren, og hans siste lærebok relatert til Risk Management forventes å bli publisert om kort tid.

I 2021 gikk Stein tilbake til full stilling i Safetec. Han begrunnet dette med sin iver etter prosjektarbeid med kunder og sin nysgjerrighet for å bidra til å utvikle nye tjenester. Stein ønsket å bruke resten av karrieren på den typen arbeid han syntes var morsomst. Jo mer komplekse og vanskelige prosjektene var, jo mer likte han utfordringen. Stein hadde et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk, og hans kompetanse og råd var svært ettertraktet.

Stein har gjennom årene vært avgjørende for utviklingen av dagens Safetec. En av Safetecs viktigste kontinuitetsbærere har gått bort så altfor tidlig. Han vil bli husket som en mild, dedikert, jordnær og høyt respektert fagperson, veileder, kollega og venn.

Stein ble høyt verdsatt av alle som kjente ham godt. Våre tanker og beste ønsker går til hans kone Jorunn og familien i denne tunge tiden.

 

Tilbake til nyheter