Velkommen til vårens nyansatte

21.06.2022

Karen Ranestad startet i ved vårt kontor i Oslo i mai. Hun har en master i Arbeids- og organisasjonspsykologi, med fordypning i Human Factors, fra Universitetet i Oslo. Siden 2012 har hun jobbet primært i Jernbaneverket/Bane NOR som RAMS-rådgiver i store og mellomstore utbyggingsprosjekter, både i tidlig fase og i gjennomføringsfasen med saksbehandling opp mot Statens jernbanetilsyn. Karen etterstreber å tilpasse prosessene til prosjektet, og ikke omvendt – og gjerne gi andre i prosjektet som ikke jobber primært med RAMS en bedre forståelse av hva prosessen innebærer samt dets nytteverdi.

Rune Kleiveland startet ved vårt kontor i Trondheim også i mai. Han kom fra DNV hvor han var produktansvarlig for CFD analyseverktøyet KFX. Rune har en doktorgrad fra NTNU innen forbrenningsfysikk og har mer enn 18 års erfaring med utvikling og bruk av CFD-verktøy for sikkerhets- og konsekvensstudier. De senere årene har han også vært involvert utvikling og validering av CFD-baserte metoder for sikkerhetsanalyser av teknologi knyttet til omleggingen til grønn energi, inkludert sikker bruk av LNG, hydrogen og ammoniakk.

Einar  Lunde startet ved vårt kontor i Oslo i juni. Han kommer fra en stilling som sikkerhetsrådgiver i ORS Consulting, og har tidligere arbeidet i Lilleaker Consulting, samt erfaring fra sjøforsikring. Einar har mastergrad i numerisk hydrodynamikk fra NTNU, med spesialisering i CFD. Han har bred erfaring innen våre fagområder, og har jobbet med en rekke ulike emner som barrierestyring innen fiskeoppdrett, risikoanalyser onshore og offshore, pålitelighet for gass distribusjon, i tillegg til erfaring med FLACS og CFD simuleringer.

Tilbake til nyheter