Nettverk for barrierestyring i drift

24.05.2022

Safetec gjennomførte nylig et nettverksmøte med temaet barrierestyring og funksjonell sikkerhet / SIL i drift. Neptune Energy, Lundin Norway og ORS hadde hver sine presentasjoner med fokus på sammenhenger, utfordringer og praktiske løsninger, fulgt av diskusjon og innspill fra nettverksmedlemmene. Les hele artikkelen her (kun engelsk).

Tilbake til nyheter