Vi fortsetter å vokse!

01.04.2022

Vi fortsetter å vokse og har gleden av å presentere fire nye rådgivere i Safetec.

Martin Dugstad – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Bergen. Martin har en master i reservoar mekanikk fra UIB med spesialisering innenfor oppskalering av strømning i porøse medier. Han har de siste fire årene arbeidet med å skrive doktorgrad i matematikk på universitetet i Bergen. Her har han i hovedsak jobbet med strømminger av fluider i porøse medier og modeller for oppskalering av sprekker. I Safetec vil Martin bistå på ulike prosjekt blant annet knyttet til pålitelighet- og risikoanalyser.

Trond Storrønning – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Trond har en master i RAMS fra NTNU. I masteroppgaven skrev Trond om svikt og feilutvikling i jernbaneskinner for BaneNOR. Etter fullført utdannelse deltok Trond i Equinors Teach First-program, siden har han jobbet i skoleverket som realfagslærer, lærebokforfatter og avdelingsleder.

Anne Haag – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim. Anne har over 25 års erfaring fra olje og gass bransjen innen fagfeltene beredskap, teknisk sikkerhet, HMS og kvalitetsledelse.  Hun har master i Petroleumsøkonomi med fordypning i risikoanalyser fra UiS med tilleggsutdanning innen yrkeshygiene. Hun har tidligere jobbet hos National Oilwell Varco, Reinertsen og Teekay Production, blant annet som gruppeleder for teknisk sikkerhet og som HSE Superintendent. Anne har hatt rollen som myndighetskoordinator inkludert ansvar for SUT og Safety Case og har derfor god kjennskap relevante regelverk.  Anne har i flere år inngått i vaktlag som beredskapsleder i 2dre linje og hatt ansvarlig for beredskapsanalyser, beredskapsplaner, øvingsprogram og fasilitering av øvelser. Hun kommer til Safetec fra F24 Nordics der hun jobbet som kvalitet og risikoleder og har derfra med seg kunnskap om IT verktøyet CIM for krisehåndtering.

Hege-Renate Larsen – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim. Hege-Renate har gjennom hele sin yrkeskarriere jobbet med teknisk og operasjonell sikkerhet og arbeidsmiljø. Etter mastergraden i marin teknikk fra NTNU jobbet hun i 10 år innen offshoresektoren med alle faser av levetiden til FPSOer på norsk, britisk og brasiliansk sokkel. Hun har fra denne tiden bred erfaring innen ulike studier, analyser, regelverk, oppbygging av ledelsessystem og ulykkesgransking.

Etter å ha tatt en mastergrad i HMS med fokus på NORSOK-S002 har hun jobbet mer mot operasjonell HMS og yrkeshygiene, både i offshoresektoren og innenfor produksjon, drift og vedlikehold av sikkerhetssystemer. Hege-Renate kommer til Safetec fra Autronica Fire and Security der hun jobbet som HMSleder.

Tilbake til nyheter