Safetec har blitt tildelt ny rammeavtale

31.03.2022

I rute med betingelsene for langsiktig samarbeid mellom Bane NOR og Safetec

Bane NOR har nylig tildelt Safetec rammeavtale innen RAMS og sikkerhet. Safetec er svært takknemlig for at Bane NOR har vist oss denne tilliten, og vi skal bruke all vår kompetanse i det viktige arbeidet slik at jernbaneinfrastrukturen bygges/fornyes og oppnår god sikkerhet og pålitelighet. Med den store og langsiktige satsingen på bygging og oppgradering av bærekraftig og miljøvennlig jernbane, vil Safetec gjennom denne rammeavtalen bidra aktivt til det grønne skifte i Norge. Avtalen har varighet på inntil åtte år hvis alle opsjoner blir benyttet, noe som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet i et langsiktig perspektiv.

I tillegg til denne rammeavtalen er Safetec også nylig tildelt Rammeavtale RAMS rådgivere til Bane NORs ERTMS-program, som er et banebrytende teknologiprosjekt hvor Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen, og dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land.

Tilbake til nyheter