SAFEN er endelig satt i gang!

24.03.2022

Prosjektet har som mål å lukke de identifiserte kunnskapsgapene i å forstå feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybare teknologier som involverer hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring.

SAFEN er et felles bransjeprosjekt (JIP) som hadde kick-off i forrige uke.

Les hele artikkelen på engelsk her.

Tilbake til nyheter