Storulykkesrisiko og arbeidsmiljø i lisenser

16.03.2022

Rettighetshavere bidrar positivt til sikkerhetsnivået på sokkelen.

Safetec har på vegne av Petroleumstilsynet gjennomført en utredning av hvordan arbeid knyttet til storulykkesrisiko og arbeidsmiljø ivaretas i ulike utvinningstillatelser og rettighetshavergrupper.

Rapporten oppsummerer fakta omkring utvinningstillatelsenes arbeid med storulykkesrisiko og arbeidsmiljø. Arbeidet har hatt som formål å identifisere forbedrings- og bevaringstiltak.

Safetec har gjennom sitt arbeid gjennomført intervju med 10 rettighetshavere om deres arbeid. Utredningen viser at rettighetshavere har et positivt bidrag til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på sokkelen. Det er flere eksempler hvor rettighetshavernes bidrag i en utvinningstillatelse har påvirket operatørens arbeid med storulykker og arbeidsmiljø i positiv forstand. –Vi håper rapporten er et godt grunnlag for læringspunkter for næringen, sier prosjektleder Terje Dammen i Safetec.

Du kan lese mer om prosjektet her:
Ivaretagelse av storulykkesrisiko og arbeidsmiljø i utvinningstillatelser og rettighetshavergrupper (ptil.no)

 

Tilbake til nyheter