Tryggere i lufta

03.02.2022

På oppdrag fra Luftfartstilsynet har Safetec kartlagt sikkerhetsnivået for innlandshelikoptre i Norge. Arbeidet bygger på en tilsvarende studie Safetec gjennomførte i 2012, og viser at antall ulykker siden 2013 har gått ned med 56 % per antall flytimer.

– Vi vurderer at 21 % av denne nedgangen skyldes gjennomføring av tiltak vi pekte på i vår 2012-rapport, sier prosjektleder Gunnar Hauland i Safetec.

– Det er også andre årsaker til at sikkerheten er bedret, blant annet bedre ansettelsesforhold, arbeid med sikkerhetskultur og innføring av ny teknologi og nytt regelverk.

 

Even Tysdahl er en av flere Safetec-rådgivere som har fordypet seg i norsk helikoptersikkerhet det siste halvåret.

– Vi vurderer at implementering av de tiltakene vi foreslår nå i 2022, kan bidra til å redusere havarifrekvensen med ytterligere 49 %. Flere av tiltakene handler om rammebetingelser for innlandshelikoptre, bl.a. påvirkning fra brukerne av helikoptertjenester. For meg er det veldig tilfredsstillende å bidra til å øke sikkerheten i denne bransjen. I tillegg har vi utviklet metoder som vil være nyttig også for andre bransjer, sier Tysdahl.

Du kan lese mer om prosjektet her (Målrettet sikkerhetsarbeid gir resultater (luftfartstilsynet.no)

(Forsidebilde: Pegasus Helikopter)

Tilbake til nyheter