Vi har behov for å styrke alle våre fagmiljøer

14.01.2022

I Safetec tar vi samfunnsansvar og bidrar til bærekraftig utvikling ved å utfordre oss selv og dagens praksis i tett dialog med våre kunder. Vi har siden 1984 levert risikostyringstjenester til olje- og gassindustrien, samferdsel, fornybar, havbruk, offentlig sektor og helse.

Vi opplever sterk vekst i etterspørselen fra våre kunder, og har behov for å styrke våre fagmiljøer med deg som har 0-3 års erfaring.

Kunne dette være noe for deg, gå inn på vår jobbportal for detaljer og søknadsskjema.

Tilbake til nyheter