Kognitiv teknologi i petroleumsindustrien

13.01.2022

Safetec har på oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomført en studie med utgangspunkt i hvordan påliteligheten til kognitive systemer kan økes ved å inkludere kunnskap om menneskelige faktorer. Bakgrunnen er at mange bedrifter nå er interessert i å utforske hvordan kognitiv teknologi kan bidra til å løse sikkerhetskritiske oppgaver på en mer effektiv, sikker eller bærekraftig måte.  

Dette skaper både kjente og nye utfordringer i grensesnittet mellom mennesket og resten av det systemet hen er en del av. Det er stadig mennesker som har det øverste ansvaret for beslutninger. At datamodeller kan bli så komplekse og avanserte at beslutningstakerne ikke klarer å forstå informasjonen – eller avdekke eventuelle skjevheter eller feil – er blant faktorene som åpner for økt risiko.  

– Dette var et meget interessant prosjekt. Det var særlig spennende å snakke med sluttbrukerne og få deres perspektiver på hvordan kognitiv teknologi kan påvirke risikonivået, sier sikkerhetsrådgiver Eir Aulie i Safetec.  

For eksempel kan kognitiv teknologi øke sikkerheten ved å tolke om hvorvidt signaler fra en brønn er tegn på en ukontrollert inn/utstrømming i brønnen eller ikke.   

– Likevel viste studien at bruk av kognitiv teknologi i dag fortatt krever menneskelige aktører som en del av det kognitive systemet. Kognitiv teknologi kan gjøre det mulig å utføre sikkerhetskritiske oppgaver på en sikrere og effektiv måte, men i dag må slik teknologi i stor grad samhandle med mennesker for å sikre at teknologien fungerer, sier Aulie. 

– Vi er stolte over å ha jobbet sammen med Ptil og næringen om disse temaene, sier avdelingsleder i Safetec, Jens Chr. Rolfsen.  

– Konklusjonene på arbeidet er ikke uventede, men det samtidig viktig å løfte frem betydningen av sluttbrukerinvolvering, og at kunnskap om menneskets styrker og begrensninger må være en integrert del av utviklingen av ny teknologi. 

Du kan lese mer om prosjektet her.

Tilbake til nyheter