Vi har i høst styrket oss ytterligere

22.11.2021

OSLO

Iselin Wabakken – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Iselin har en master i marin teknikk fra NTNU med spesialisering innenfor prosjektering og driftsledelse. Hun har de siste fem årene jobbet i Bane NOR med prosjekteringsledelse og RAMS på Follobanen og andre prosjekt av ulik størrelsesorden.

 

Amar S. Kumara – Principal sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Amar har mer enn 11 års erfaring med forskning, utvikling og prosjektarbeid innenfor Computational Fluid Dynamics (CFD) og risikoanalyser. Før Safetec jobbet han i Lloyd’s Register som Principal Advisor. Han har jobbet hovedsakelig med kvantitative risikoanalyser, CFD-simuleringer av branner og teknisk sikkerhet. I de siste årene har han jobbet mye med Johan Sverdrup TRA, og var prosjektleder for flere TRA oppdateringsprosjekter. I Safetec vil han jobbe både på prosjekter innen olje & gass så vel som prosjekter innen fornybar energi og forskning. Han er opprinnelig fra Sri Lanka og i 2005 kom han til Norge. Her tok han først en mastergrad i prosessteknologi og deretter en doktorgrad i flerfasestrømning fra NTNU. For tiden har han også deltidsstilling som første-amanuensis ved Universitet i Sørøst-Norge i tillegg til fulltidsstillingen hos Safetec.  Vi ser frem til å samarbeide og utvikle Safetec sammen med Amar.

STAVANGER

Thomas Torgauten – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Thomas har en master i marin teknikk fra NTNU med spesialisering innenfor drift og vedlikehold. Han har de siste fire årene jobbet med teknisk sikkerhet i Neptune Energy og VNG i, i hovedsak i forbindelse med feltutbygging. Han har tidligere arbeidet som ingeniør og gruppeleder for teknisk sikkerhet og pålitelighet, arbeidsmiljø og ytre miljø i Reinertsen AS.

Tine Vivoll – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Tine har en master i Risikostyring og Sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hun spesialiserte seg innen sikringsfaget, og i masteroppgaven skrev hun om sikring i lys av Resilience Engineering- teorien. Fra tidligere har hun to bachelorgrader, en innenfor sosiologi og en innen ledelse.  Tine har erfaring innen risikostyring, beredskap og sikringsfaget fra ulike bransjer. Det inkluderer risiko- og beredskapsanalyser, beredskapsplanverk og krise- og beredskapsledelse. Hun har også deltatt og gjennomført er rekke øvelser av ulikt format og størrelse. Tine har de senere årene jobbet med havnesikring og beredskap med særlig fokus på utarbeidelse av SecurityRisikoAnalyser (SRA) og sikringsplaner.

Rasmus Anker Sommerseth – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Rasmus har en bachelor i journalistikk og master i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. I masteroppgaven så han nærmere på praktisk bruk av prosedyrer hos et boreselskap, og risiko forbundet med hvordan nye og endrede prosedyrer blir kommunisert og tatt i bruk i den skarpe enden.

Rasmus har mer enn 8 års erfaring med ulike prosjekter innenfor sikkerhetskultur, ledertrening og kommunikasjon i Blå Mediamentor – en årelang samarbeidspartner til Safetec. Prosjektene har primært vært for kunder innenfor shipping og olje og gass.

Lars Samuelsen – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Lars har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger som han avsluttet våren 2021. I masteroppgaven skrev han om hvordan bruk av digitale fellesløsninger i norske kommuner kan utfordre kommunenes organisering og risikostyring på informasjonssikkerhetsområdet, og øke konsekvensene av uønskede hendelser. Lars er spesielt interessert i temaer som digitalisering, beredskap, sikring og sikkerhetskultur.

TRONDHEIM

Eirik Leirvåg – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim. Eirik fullførte sin mastergrad i produktutvikling og produksjon på NTNU våren 2021. Han spesialiserte seg innen sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, og i masteroppgaven skrev Eirik om optimalisering av kraftproduksjon på vindmøller med hensyn til gjenstående levetid til rullelager. Eirik har tidligere hatt deltidsjobb hos oss i Safetec. Høsten 2020 jobbet han med Safetec Insight og sikkerhetsavstander til hydrogeninstallasjoner.

Marita Pytte – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim.  Marita har en master i samfunnssikkerhet som hun fullførte våren 2021. Hun er spesielt interessert i granskingsmetodikk, og i masteroppgaven fordypet hun seg i gransking av togulykker ved å sammenlikne rapporter fra USA og Norge. Mastergraden bygget videre på en bachelor i psykologi, og Marita er opptatt av menneskers innflytelse på sikkerhet. Etter et internship hos Yara International har hun også fått erfaring innen bedriftssikkerhet, spesielt med fokus på å øke risikobevissthet hos ansatte.

Eva Kvam – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim. Eva har en master i Industriell Matematikk fra NTNU, med spesialisering innen industriell sikkerhet og pålitelighet og statistiske analyser. Eva har mer enn 13 års arbeidserfaring innen dataanalyse, pålitelighetsanalyser, bærekraftanalyser og datavisualisering. Eva startet i Safetec etter studiene og jobbet som sikkerhetsrådgiver innen teknisk sikkerhet og pålitelighet i Safetec i 8 år. Etter 5 år i oppdrettsbransjen er hun nå tilbake i Safetec.

Tilbake til nyheter