Store muligheter for mikronett

23.11.2021

En kald og klar høstdag i november besøkte Safetec mikronettet på Rye sammen med TrønderEnergi, for å lære mer om mikronett og energisystemer.

Historien til mikronettet på Rye startet med at gårdbruker Lars Hoem på eget initiativ kjøpte inn og installerte en vindmølle for å produsere sin egen strøm. Siden da har både solceller, batteri, hydrogentank, elektrolysør og brenselscelle kommet til, og i høst gikk Hoems gård og nabogården off-grid. Det årlige forbruket på ca 120.000 kWh dekkes i helhet av mikronettet, helt uavhengig av det sentrale strømnettet.

«Når det blåser mye, vil gårdene ha mer enn nok kraft til forbruket sitt. Overskuddskraften brukes da til å produsere hydrogen ved elektrolyse, og å lade batteriet, som begge fungerer som energilager til vindstille dager med lite sol», forklarer Håvard Dahl Mediaas fra TrønderEnergi.

Pilotanlegget er en del av EU-prosjektet REMOTE, som har som formål å teste ut nye former for energiforsyning med integrert hydrogenteknologi til avsidesliggende områder. TrønderEnergi, SINTEF og Enova er noen av partnerene i prosjektet, og TrønderEnergi har ansvar for selve driften av anlegget.

«Mikronett kan bli en viktig del av fremtidens energisystem», sier Jan Dahlsveen fra Safetec. Dette gjelder spesielt for øysamfunn som Svalbard eller andre områder langt fra eksisterende infrastruktur, der det kan være avgjørende å etablere mikronett for å få tilgang på fornybar energi.

«Vi i Safetec mener det er viktig å sikre at påliteligheten til de ulike systemene og komponentene hensyntas ved design og prosjektering av fornybare energisystemer og mikronett», sier Jan Dahlsveen. «Vi har derfor utviklet en dynamisk simuleringsmodell som inkluderer pålitelighet i tillegg til lokale forhold som påvirker kraftproduksjon, for eksempel vind-, sol- og temperaturforhold. Modellen kan brukes til å optimalisere energisystemers design med hensyn til investerings- og driftskostnader, regularitet, sikkerhet og miljøforhold»

Ta kontakt med Linda Fløttum (linda.flottum@safetec.no) eller Jan Dahlsveen (jan.dahlsveen@safetec.no) dersom du ønsker mer informasjon om Safetecs dynamiske simuleringsmodell.

Fornøyde Safetecere foran solcellene på anlegget. Fra venstre: Linda Fløttum, Eirik Leirvåg, Lars Mogstad, Jan Dahlsveen og Øystein Lindland

Bilde på forsiden:
Vindmølle i solnedgang. I bakgrunnen skimtes batteri, elektrolysør, brenselscelle og hydrogentank

Tilbake til nyheter