Human and organisational performance

05.11.2021

Human and Organisational Performance (HOP) og Sikkerhetskultur 

Hva er sikkerhetskultur? Kan en kultur endres? Hvordan? Safetec har jobbet med slike tema i mange år og hjelper kunder i ulike bransjer med å forstå og styrke den delen av organisasjonskulturen som påvirker sikkerhet. Det er nå en økende interesse for dette fagområdet.

Samtidig ser vi at begrepet «Human and Organisational Performance» (HOP) begynner å få fotfeste i Norge, særlig i olje- og gassindustrien. HOP blir typisk fremstilt som et sett med prinsipper basert på en erkjennelse av at feil og feilhandlinger er en del av menneskets natur samtidig som organisatoriske prosesser og systemer har stor påvirkning på det som skjer i den skarpe enden i organisasjoner. Dette er ikke nye tanker og passer godt inn i vårt tankesett og rammeverk.  Mennesker fungerer som elementer i et sosioteknisk system, hvor ytelse påvirkes av interne og eksterne rammebetingelser.

Vi ser på HOP som et godt utgangspunkt for å diskutere sikkerhetskultur med våre kunder fordi prinsippene er lette å kjenne seg igjen i. HOP vektlegger at mennesker i den «skarpe ende» har en grunnleggende intensjon om å gjøre en god jobb innen sikre rammer. Samtidig vil det alltid være variasjon i måten jobben blir utført på og forholdene som jobben utføres under vil også variere. Hvordan ledere og organisasjoner håndterer denne variasjonen når såkalte feilhandlinger inntreffer er til sist avgjørende for sikkerheten.  

Det grunn til å advare mot at HOP blir forstått som en enkel løsning på komplekse problemstillinger. Selv om HOP prinsippene er lette å kjenne seg igjen i, er implikasjonene ved å følge dem krevende for mange organisasjoner. Det er enkelt å tenke at alt er greit så lenge ingenting skjer. Det er enklere å peke på en feilhandling enn å erkjenne fundamentale feil i egen organisasjon. Det ligger i vår natur å peke ut en skyldig, men ved å peke på syndebukken forsvinner også mulighet for organisatorisk læring og kontinuerlig forbedring.  

For mange organisasjoner innebærer HOP å skifte operasjonsmåte. HOP innebærer å bli en kunnskapsdrevet organisasjon som aktivt lærer hvordan egen drift påvirker sikkerhet og som bruker denne kunnskapen til å forbedre sin egen kapasitet til å drive sikkert og effektivt. Denne prosessen må rulle og gå hele tiden, også i fravær av ulykker, nesten-ulykker og tilløp.  

HOP gir oss nyttige begrep og noen nye verktøy i arbeidet med sikkerhetskultur. Det har bidratt til å skape ny interesse og økt engasjement for grunnleggende kunnskap om styring av sikkerhet. Samtidig er det fortsatt slik at sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag – det finnes dessverre ingen snarveier. 

Tilbake til nyheter