Vi har gjennomført vårt første “QRA Hackaton”

12.10.2021

Av og til må vi konsulenter bare sette oss ned, sette faktureringen på hold og jobbe kun med fag. I september samlet vi en god gjeng på Trondheimskontoret for å gjennomføre et «QRA hackaton». I Safetec er vi vant til å jobbe på tvers av lokasjoner og avdelinger, men etter lang tid fra hverandre var det veldig godt å møte våre kollegaer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ansikt til ansikt igjen.   En QRA, altså på godt norsk en kvantitativ risikoanalyse, består av estimering av frekvenser og konsekvenser for et utvalg av potensielt farlige scenarioer, samt beregning av risikoen. I Safetec har vi lang erfaring med kvantitative risikoanalyser, og det er viktig at vi jobber kontinuerlig med fagutvikling og ser på hvordan vi kan forbedre metodene våre og jobbe smartere.

Hensikten med denne fagsamlingen var å diskutere problemstillinger, komme frem til gode løsninger og videreutvikle verktøy og dokumenter i fellesskap. Relasjonsbygging var også en betydelig del av samlingen. Dette er alltid viktig for oss i Safetec, men spesielt i disse dager, nå som vi har fått inn flere nye ressurser med mye kompetanse og innsikt som de bringer med seg til fagmiljøet vårt.

En av de “nye” er Amaranath S. Kumara, som har flere års erfaring med risikoanalyser i andre selskap. Han hadde vært ansatt i Safetec i bare en uke før han tok turen fra Oslo opp til samlingen i Trondheim. Han hadde følgende å si i etterkant av vårt hackaton:

Det var hyggelig for meg å delta på fagsamling så tidlig i onboarding prosessen min. Jeg har jobbet mye med kvantitative risikoanalyser og tekniske sikkerhetsanalyser hos tidligere arbeidsgivere, og det var veldig nyttig for meg å få bedre innsikt i Safetecs metoder for risikoanalyse. Jeg fikk en veldig god oversikt over Safetecs risikoanalysemiljø, og det var perfekt tidspunkt å ha det i min første uke i selskapet. Jeg mener at fagutvikling er ekstremt viktig for å være konkurransedyktig i markedet, og øke effektiviteten og kvaliteten i våre leveranser. Jeg har tro på at når man setter av tid til gode faglige diskusjoner, så har man bedre forutsetninger for å videreutvikle de gode idéene som kommer opp og oppnå reell forbedring av våre tjenester. Det lyktes vi med under vår “QRA hackaton”, sier Kumara.

Å skape god grobunn for ideer og innovasjon er svært viktig for Safetec.

– Derfor er alle ideer kjærkomne, og de skal få gode vekstvilkår og alle muligheter til å blomstre i de forskjellige fagmiljøene i selskapet, sier avdelingsleder og “hackaton-general” Irene Buan.

– Vi er vanvittig stolte over den utviklingen vi har fått til gjennom årenes løp fram til dagens risikoanalyser, som dekker hele spekteret av en QRA. Vi skal fortsette å drive egenutvikling, for dette er avgjørende for å tiltrekke oss de beste folkene og de mest spennende prosjektene også i fremtiden, sier Buan.

Ønsker du å høre mer om hva vi jobber med i Safetec eller trenger du hjelp med å gjennomføre en risikoanalyse som kan passe for din virksomhet?
Da er det bare å ta kontakt enten på mail: inquiry@safetec.no eller på telefon: 73 900 500

 

*Bildetekst: Et utvalg av ansatte som  tilhører fagmiljøet vårt innen risikoanalyser

 

Tilbake til nyheter