Hils på Linda Fløttum

24.08.2021

I henhold til strategien for Safetec Gruppen og Safetec Norge er fornybar energi et viktig område for oss fremover, noe som innebærer en betydelig økning og satsning i Norge. For å klare å realisere strategien og ambisjonene våre, er vi alltid på jakt etter nye kloke hoder som kan være med på å løfte Safetec et steg videre.

Vi er derfor veldig glade for å kunne dele at vi fra august i år har fått Linda Fløttum med på laget. Linda har mer enn 20 års erfaring med risikostyring og sikkerhet i energibransjen, de siste 12 år fra Aker Solutions. Hennes nøkkelkompetanse er teknisk sikkerhet, risikoanalyse, barrierestyring og regelverk. De senere år har hun vært spesielt engasjert i fornybar energi og energibærere som hydrogen og ammoniakk. I tillegg har hun jobbet mye med utvikling av ubemannede installasjoner, som krever en helt ny tilnærming til design og operasjon inkludert bruk av robotteknologi og digitalisering.

Vi ser frem til en spennende høst innen fornybarbransjen i Safetec, hvor Linda vil spille en viktig rolle i veien videre for Safetec sammen med mange av våre andre dyktige og engasjerte ansatte.

Tilbake til nyheter