Vi styrker oss ytterligere både i Oslo og Trondheim

30.06.2021

I Trondheim har vi styrket teamet med to nyutdannede juniorer

 

Lars Mogstad fullførte sin mastergrad i produktutvikling og produksjon på NTNU våren 2021. Han spesialiserte seg innen industriell prosessteknikk, og i masteroppgaven skrev Lars om mulighetene for termisk energilagring i Longyearbyen. Fra tidligere har han en bachelorgrad som maskiningeniør, med spesialisering innen drift og vedlikehold.

 

 

Margrethe R. Stavrum har en mastergrad i psykologi fra NTNU som hun avsluttet høsten 2020. Margrethe spesialiserte seg innen atferdspsykologi og kognitiv psykologi. I masteroppgaven gjennomførte hun et eksperiment for å se om smarttelefonens nærvær påvirker arbeidsminnekapasiteten. Margrethe er spesielt interessert i atferd og mennesker interaksjon med teknologi.

I Oslo har vi styrket teamet med seniorer med spesialistkompetanse innen sikring og jernbanelovgiving

Rannveig Hiis-Hauge har 20 års erfaring med sikkerhet, både mot tilsiktede og utilsiktede hendelser, hvorav 12 år i ulike lederroller. De siste årene har hun jobbet med sikring mot innsiderisiko, oppbygging av årvåkenhet (awareness) hos ansatte, reisesikkerhet, sikringskultur og krisehåndtering. Hun har arbeidet i og for ulike type organisasjoner med et bredt spekter av sikkerhetsfaglige problemstillinger. Rannveig har vekslet mellom å være konsulent og leder med ansvar innen sikkerhet. Dette har gitt henne en unik erfaring og forståelse for reelle, pragmatiske behov, og god forståelse for hva konsulenter kan bidra med. Rannveig har jobbet med oppbygging av rutiner og kompetanse, og er opptatt av helhetlig risikotilnærming med samspill mellom det digitale, fysiske og menneskelige domene. Hun har erfaring fra ulike bransjer, primært finans og samferdsel.

Det er ekstra hyggelig at Rannveig Hiis-Hauge kommer tilbake til Safetec etter flere år i andre eksterne stillinger.

Bente Mjøs – Senior sikkerhetsrådgiver Bente er utdannet samfunnsviter med vekt på konfliktløsning. Hun har flere års erfaring fra offentlig forvaltning, hvorav de siste 10 årene har vært innen jernbanevirksomhet. Bente har jobbet i Statens jernbanetilsyn og i Bane NOR og har dermed erfaringen fra å ha sittet på «begge sider av bordet».  Hun har bred erfaring med jernbaneregelverket, inkludert utvikling, tolkning og etablering av riktig praksis. Erfaringen omfatter også revisjonsarbeid, sikkerhetsstyring, internasjonalt arbeid, og rådgivning mot aktører og organer innenfor jernbanesektoren. Hun har god kompetanse på jernbanejussen, risikostyring og sikkerhetsstyring.

Tilbake til nyheter