CEEQUAL – Bærekraftig satsing i Safetec

30.06.2021

Safetec jobber for å beskytte viktige verdier for våre kunder og for samfunnet som helhet. Bærekraft blir en stadig viktigere verdi. Ikke minst gjelder dette innenfor samferdselssektoren. For å imøtekomme et økende behov i markedet, samt styrke vårt eget fagmiljø, utdanner Safetec nå flere CEEQUAL-assessorer. CEEQUAL er en bærekraftsertifisering for infrastrukturprosjekter som tar sikte på å identifisere forbedringspotensialer og implementere løsninger som gjør prosjektet mer bærekraftig. Flere byggherrer krever CEEQUAL-sertifisering av større prosjekter. Sertifiseringen består av 200 vurderingskriterier som omhandler spesifikke aspekter innen miljø, økonomi og sosiale forhold, og som utfordrer og oppfordrer prosjektet til å forbedre ytelsen innen disse tre dimensjonene. 

CEEQUAL kan implementeres gjennom flere stadier, fra strategi til konstruksjon. Uavhengig av prosjektets omfang og hvilke faser som ønskes CEEQUAL sertifisert, hjelpes prosjekter til å kartlegge forbedringspotensial og til å ta bærekraftige valg gjennom kriteriene. Dette kan bidra til at prosjektet sparer penger, minimerer avfall og effektiviserer ressursbruk. Tidligere CEEQUAL-sertifiserte prosjekter har rapportert at CEEQUAL har hjulpet dem med å forbedre prosjektene blant annet gjennom økt gjenbruk av materialer og styrket prosjektledelse. I tillegg kan det bidra til å styrke omdømmet for prosjektet og involverte parter. 

Safetec har erfaring med CEEQUAL-prosessen, både i Norge og i Sverige, og kan bistå med CEEQUAL-assessorer eller -rådgivning i prosjekter. 

Ta gjerne kontakt med Arnstein Skogset, epost: arnstein.skogset@safetec.no

Tilbake til nyheter