Optimalisering av det nye energisystemet

10.05.2021

Hvordan sikre tilstrekkelig pålitelighet og optimalt design for nye energisystem? Dette har Safetec utviklet og anvendt effektive og gode metoder for.

På vei mot målet om elektrifisering og lavutslippssamfunn vil det skje endringer i det norske energisystemet. Det tegner seg et fremtidig bilde av et mer komplekst energisystem, som er avhengig av mange parametere og komponenter for å kunne levere tilstrekkelig energi. Safetec har utviklet og anvendt effektive og gode metoder for optimalisering og beregning av påliteligheten i energisystemer. Ved hjelp av datainnsamling og analyse bygges en simuleringsmodell som speiler det virkelige systemet. Modellen brukes til å simulere de komplekse sammenhengene. Modellen kan brukes til å forstå effekten av ulike designløsninger, operasjonelle strategier eller vedlikeholdsstrategier. Man kan for eksempel vurdere effekten av parametere som fremtidig strømpris, etterspørsel, vær-/sesongforhold, etc. Totalt sett vil dette gi god beslutningsstøtte i de ulike fasene til energisystemet (planlegging, installasjon, drift og vedlikehold). Modellen er skalerbar, og kan også brukes på alt fra en havmerd som er selvforsynt med energi, til energiforsyningen til en storby. Safetec har anvendt denne type simulering innen flere bransjer, inkludert energibransjen og samferdsel. Flere av disse studiene har vært knyttet til blant annet vurdering av behov for reservestrøm i form av batteripakker.

Safetec tilbyr også tjenester innen risikoanalyse og risikostyring for andre deler av energisystemet, herunder ulike analyser knyttet til hydrogen (brann og eksplosjon, vurdering av hensynssoner, GAP-analyser, tredjepartsvurdering), sikkerhetsstudier i forbindelse med biogass og fjernvarme (HAZID / HAZOP / FMECA), sikringsrisikoanalyser med tanke på plassering av ulike anlegg og infrastruktur, og risikoanalyse av batteripakker.

Ta kontakt med Reidun Kristine Opsahl (reidun.kristine.opsahl@safetec.no) dersom du ønsker å vite mer.

Tilbake til nyheter