Vi fortsetter arbeidet mot fornybar-segmentet

08.04.2021

Safetec fortsetter arbeidet mot fornybar-segmentet, og har inngått rammeavtale med NSG Maritime. En rammeavtale som dekker teknisk sikkerhet på modifikasjonsprosjekter på tyske HVDC-plattformer.

NSG Maritime leverer ingeniør- og marinetjenester til olje- og gassektoren, samt fornybar og maritim industri. Blant deres kunder er TenneT, et tysk kraftselskap som drifter flere offshore vind installasjoner. NSG Maritime har tatt lead på å utføre flere store reparasjons- og ombyggingsjobber på installasjonene, og Safetec tar del i arbeid knyttet til teknisk sikkerhet.

Første avrop på rammeavtalen er allerede godt i gang, og Safetec har hatt en ressurs inne hos NSG Maritime med ansvar for teknisk sikkerhet på Dolwin beta kappa tie in-prosjektet. Prosjektet består av tie-in av rør og kabler fra DolWin Kappa til Dolwin Beta.

Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med NSG Maritime, og jobbe videre med fornybar energi!

(Dolwin Beta. The picture is from TenneTs’ homepage, DolWin2 – TenneT)

Tilbake til nyheter