Ikke glem det menneskelige perspektivet

08.01.2021

Safetec har fått godkjent en prosjektsøknad hos Innovasjon Norge knyttet til metodeutvikling innen hydrogensikkerhet. I tillegg til vurdering av den tekniske integriteten, som beskrevet tidligere, må menneskelige faktorer (human factors) også vurderes.

Vi vet at majoriteten av hydrokarbonlekkasjer skjer der menneskelige faktorer har hatt en betydelig rolle i hendelsesforløpet. Lignende problemstillinger kan overføres til hydrogenindustrien og metoder for å vurdere menneskelige faktorer må derfor utvikles og tilpasses. Et «mindset» der menneskelige faktorer ses fra et systemperspektiv, ofte referert til som et sosioteknisk system, har vært viktig for sikkerheten i petroleum- og andre høyrisikoindustrier. Dette forsøker Safetec å overføre til den fremvoksende hydrogenindustrien, blant annet gjennom kompetanseoverføring, men også via dedikert metodeutvikling.

En dedikert metode for å arbeide med menneskelige faktorer i hydrogenindustrien vil være en viktig puslespillbrikke i arbeidet med å unngå unødvendig store hensynssoner på land. Dette gjør at Safetecs tilnærming til utvikling av sikkerhetsmetodikk direkte og indirekte vil fasilitere utviklingen av hydrogenindustrien på en trygg og lønnsom måte både for selskapene og for samfunnet.

Tilbake til nyheter