Vi styrker oss ytterligere både i Oslo og Bergen

08.12.2020

Vi styrker oss ytterligere både i Oslo og Bergen med nyutdannede juniorer og seniorer med lang erfaring innen samferdsel.

Oslo

Silje Storsveen – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Silje Storsveen har jobbet i Bane NOR siden 2011, hvor hun hovedsakelig har jobbet med RAMS, men også beredskap, human faktors, og prosjektledelse, innenfor store og mindre jernbaneprosjekter.  Silje har en master i Risiko psykologi, miljø og samfunnssikkerhet ved NTNU, Trondheim.

Even Tysdahl – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Even Tysdahl har en mastergrad i marin teknikk fra NTNU som han avsluttet våren 2020. Spesialiseringen Even valgte var innen i sikkerhet- og driftsledelse. I masteroppgaven utviklet han en modell for å analysere risikoen for grunnstøting av cruiseskip i Nord-Norge, og så på effekten av potensielle risikoreduserende tiltak. I 2019 hadde Even sommerjobb i Equinor hvor han jobbet med teknisk sikkerhet og SIL-krav på offshore installasjoner.

Bergen

Øyvind Pettersen – Principal sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Bergen. Øyvind Pettersen har en MSc grad i Reliability Engineering and Safety Management fra Heriot-Watt University i tillegg til å være Høgskoleingeniør innen Brann og sikkerhet, fra Høgskolen Stord/Haugesund. Øyvind har 22 års erfaring, først over 10 år innen prosjektering og rådgivning innen brannsikkerhet, deretter over 10 år innen risikovurderinger og sikkerhetsledelse. Sistnevnte med hovedfokus på Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), i et stort antall forskjellige bygg og anleggsprosjekter. Han har jobbet i alle faser fra planarbeid til driftsettelse, i de fleste typer prosjekter fra enkle byggeprosjekter, store komplekse byggeprosjekter og til store omfattende samferdselsprosjekter. I tillegg til dette har Øyvind vært foredragsholder i flere tema. Hans bakgrunn og erfaring fra bygg og anleggsbransjen vil være verdifull i Safetec sin brede og varierte oppdragsportefølje.

Mohammed Madi – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Bergen. Mohammed Madi har mastergrad i Energi prosessteknologi fra Tyskland. Han har 6 års erfaring med arbeid innen Byggeherreforskriften som SHA rådgiver/koordinator og assisterende KU da han jobbet i Advansia AS. Han jobber også med fagområdene risikovurderinger, sikkerhetsledelse, prosjektledelse og Byggeledelse. Gjennom sitt tidligere arbeid som produksjonsansvarlig i prosess/ næringsmiddelindustrien, har Madi god kompetanse på planlegging av prosjekter og drift inklusiv optimalisering av prosessanlegg. I dette arbeidet og nåværende arbeidsoppgaver, benytter Madi Lean prinsipper.

Johan Fredrik Stoud Platou – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Bergen. Johan Fredrik er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har en spesialisering innen sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold.  Som en del av studiet var han på utveksling ett år ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) hvor han blant annet styrket sin kompetanse innenfor prosjektplanlegging og risikoanalyser. Gjennom masteroppgaven utviklet Johan Fredrik en stokastisk tilstandsmodell for stikkrenner i jernbanen til bruk for beslutningsstøtte knyttet til drift og vedlikehold.

 

Tilbake til nyheter