Kan man forutse skredhendelser?

16.11.2020

Snøskredvarslingen hos NVE publiserer daglige snøskredvarsel hele vinteren, og ved stor skredfare (faregrad 4 eller 5) sendes det ut varsel til beredskapsetatene. Ved stor skredfare er det sannsynlig med naturlig utløste skred, og beredskapen handler om skred mot infrastruktur (vei, strømforsyning, osv). Den andre bruken av skredvarselet er i forbindelse med rekreasjon – og da typisk topptur på ski/splitboard (og etter hvert stadig mer snøscooter). Gjennom Safetecs samarbeid med NTNU har studenter i faget TDT4290 organisert åpent tilgjengelig data fra rekreasjonelle skredhendelser og presentert dette i et dashboard som vil postes på varsom.no. Videre har studentgruppen prøvd å forutse skredhendelser ved bruk av datadrevne metoder (maskinlæring).

Her kan du lese mer om prosjektet og hvordan Safetec kan hjelpe deg å strukturere og skape mening ut av store datamengder.

Tilbake til nyheter