Omstilling til offshore vind

24.08.2020

I Safetec har vi alltid jobbet opp mot flere bransjer og ett av våre konkurransefortrinn er at vi bruker kunnskap og erfaring fra en bransje til å løse problemer innen andre bransjer. Vår visjon er at vi skal være en innovativ og ledende innen våre fagområder og Safetec har et mål om å bruke 6 % prosent av arbeidstimene på utviklingsprosjekter1. Dette gjør at vi er godt posisjonert for å bidra innen offshore vind.

I Norge gjorde vi vår første risikoanalyse for en HVDC-plattform i 2018, et prosjekt som innebar en stor grad av videreutvikling av risikoanalyseverktøy opprinnelig utarbeidet for oljeindustrien. I tillegg til ren utvikling av verktøy så innebar naturlig nok det å jobbe med vårt første konkrete prosjekt innen offshore vind at vi virkelig begynte å forstå industrien og hvilke muligheter som finnes her. I Storbritannia har Safetec vært involvert i offshore vind prosjekt siden midten av 90-tallet.

I etterkant av dette prosjektet har vi gjort både risikoanalyser, analyser av brann/eksplosjon i trafoer, HAZID’er, HAZOP’er og rene utleieprosjekt hvor vi har deltatt som en del av engineering og fått en god forståelse for standarder og regelverk (ST-0145, etc.). I tillegg har vi kunnskap og erfaring som vi enda ikke har tatt med over i fornybarsegmentet, nemlig Norges største miljø innen human factors (design av kontrollrom, etc.) og et tungt miljø innen risiko/RAM/pålitelighet.

Når det gjelder selve vindmøllene så jobber vi i tillegg sammen på prosjektet InteDiag-WTCP, hvor Safetec følger opp Ph.D.-studenter på datainnsamling og bruk av maskinlæring for å forutse problemer på offshore vindmøller og dermed kutte vedlikeholdskostnader. Vi har også ansatte med Ph.D direkte knyttet til slike problemstillinger, Mahdi Ghane har skrevet sin doktoravhandling om datadreven feildiagnostisering av flytende vindturbiner.

I Safetec har vi svært god forståelse for tradisjonell prosess (både innen oljeindustri og annen prosessindustri), mens selve HVDC-prosessen er et nytt område for oss. Et stort og pågående satsningsområde internt er derfor å bygge opp kunnskap og erfaring slik at vi kan bidra og gi råd direkte på selve HVDC-prosessen (E-HAZOP og risikoevalueringer av selve HVDC-prosessen, etc.).

Etter noen år med prosjekter for utenlandske kunder er det med stor glede vi begynner å se konturene av et norsk hjemmemarked – både med Hywind Tampen og ikke minst med åpningen av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Vi har 35 års erfaring fra norsk oljeindustri og erfaring fra offshore vind utenfor Norge, og vi gleder oss til å bruke denne kunnskapen og erfaringen til å bidra til å bygge opp Norges neste industrieventyr.

For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Reidun Kristine Opsahl (reidun.kristine.opsahl@safetec.no).

1 Hvorav omtrent halvparten skal være JIPer i samarbeid med andre bedrifter og omtrent halvparten er interne utviklingsprosjekter. Utvikling av metoder/tjenester som en del av prosjekter kommer i tillegg.

 

 

Tilbake til nyheter