Webinar – Hybride trusler i Norden

05.06.2020

Safetec og Secana arrangerer to webinarer, 9. og 11. juni, angående hybride trusler i en gråsone mellom fred og krig. Innholdet vil berøre norske, svenske og felles nordiske utfordringer for både militær og sivil sektor. Safetec har betydelig erfaring fra en nylig gjennomført analyse av hybride trusler mot de tre største forsvarskommunene i Trøndelag og Secana har erfaring fra tilsvarende analyser av hybride trusler mot Sverige og EU.

General (p) Sverre Diesen, tidl. forsvarssjef, nå forsker ved FFI, orienterer om hybride trusler mot Norge og NATO og senior sikkerhetsingeniør Øystein Skogvang, Safetec, orienterer om analysen av hybride trusler mot Trøndelag. Dr. Arne Norlander, forskningssjef Secana, kommandørkaptein Bjørn Markusson, Forsvarshøgskolan, Stockholm og Jørgen Holmlund,Secana, tidl. polisöverintendent ved Rikskriminalpolisen og Nationella Operativa Avdelningen, orienterer om hybride trusler mot Sverige og EU.

9. juni (tirsdag)

0830-0845  «Hybride trusler mot Norge – hva er det og hvordan rammer det oss?» General (p) Sverre Diesen, forsker FFI

0845-0900  «Hybride trusler mot region Trøndelag- en casestudie» Senior sikkerhetsingeniør Øystein Skogvang, Safetec

0900-0915   «Hybride trusler- konsekvenser for Sverige» Dr Arne Norlander, forskningssjef Secana

0915-0930 Q&A

Link til dette webinaret

18. juni (torsdag)  

0830-0845 «Hur kan en statsaktør agera innom sina møjligheter från en utviklad doktrin?» Kommendörkapten Björn Marcusson, Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen.

0845-0900 «Hur arbetar EU med et gemensamt ramverk gjellande att motstå hybrida hot.» Senior rådgivare Jörgen Holmlund Secana Risk AB, tidigare Polisöverintendent vid Rikskriminalpolisen och Nationella Operativa Avdelningen inom svensk polis.

0900-0915 «Hybride hot- konsekvenser for Norge och NATO» General (p) Sverre Diesen, forsker FFI

0915-0930 Q&A

Link til dette webinaret

Tilbake til nyheter