Safetec i partnerskap med Climate Futures

19.06.2020

Safetec har gleden av å gratulere NORCE og Bjerknessenteret med Norsk Forskningsråds nylige støtte til å danne «Climate Futures» som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal settes i drift til høsten og består av en rekke forskningspartnere og brukerpartnere fra næringslivet. Climate Futures skal drive frem modeller og metoder som forutsier og håndterer klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover i tid. Forskningspartnerne ved senteret er NHH / SNF, Universitetet i Bergen, Norsk regnesentral, Meteorologisk institutt og Nansensenteret.

Safetec er bedriftspartner, og ser frem til å understøtte det utfordrende forskningsarbeidet nødvendig for å finne gode svar på utfordringene som kommer til overflaten på grunn av et klimasystem i endring. Vår ambisjon er å ta med vår praktiske erfaring og kompetanse i å håndtere risiko inn i det kommende fagområdet. Vi er vant med å bistå kunder i et bredt spekter av bransjer med kontrollere risiko av varierende egenart. Dette blir nok et nytt arbeidsfelt for oss, og som vi gleder oss veldig til å involvere oss i – helt i tråd med vår visjon om å være den innovative partneren som alltid leter etter de gode tilpassede løsningene.

Les mer om dette på Norce sine nettsider og på Climate Future sine nettsider.

Tilbake til nyheter