Velkommen til våre nyansatte

11.05.2020

I disse korona-tider er det ekstra hyggelig å kunne presentere 3 nye, unge ansatte i Safetec.

Saikrishna Govindarajan begynte som sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim i februar 2020. Etter å ha fullført sin bachelorgrad som marinarkitekt i 2013, startet han sin karriere som skipsbyggingsingeniør ved Sembcorp Marine i Singapore. Deretter fungerte han også som skipsreparasjonssjef ved flere skipsverft i Singapore i 4 år. For å styrke kompetanse tok han en mastergrad ved NTNU i marin teknologi med spesialisering i sikkerhet og risikostyring, og ble uteksaminert i 2019. Saikrishna har fokusert på offshore QRA i løpet av sin mastergrad og arbeidet med barriereevaluering for brann- og eksplosjonsrisiko i sin masteroppgave.

 

Sondre Kristofer Grønlie begynte som sikkerhetsrådgiver ved kontoret i Oslo i mars 2020. Sondre ble utdannet ved Universitetet i Stavanger i 2019 og har en mastergrad i Samfunnssikkerhet. Fra tidligere har han en bachelorgrad i Offentlig Administrasjon og Ledelse ved UiO, fullført i 2017. Mastergradsavhandlingen skrev han i oppdrag for Jernbanedirektoratet, og temaet omhandlet tunnelsikkerhet og funksjonsbasert styring i norsk jernbanesektor. Hans sikkerhetsforståelse og kompetanse tilknyttet ulike sikkerhetsperspektiver vil kunne komme godt med i Safetecs oppdragsportefølje.»

 

Pernille Meyer begynte som sikkerhetsrådgiver ved kontoret i Oslo i mai 2020. Pernille har en bachelor i biologi og en master i økologi fra UiO, med fokus på klimaendringer i og forvaltning av økosystemer. Mastergradsavhandlingen var en metodeevaluering der hun utforsket ukjente aspekter av deteksjon av diett DNA, hvilket bidro til forbedret forståelse og tolkning av resultater fra metoden ’DNA metabarcoding’. Ved siden av studiene har Pernille arbeidet som sekretær på radiologi og nukleærmedisinsk avdeling på Ullevål og engasjert seg i frivillig arbeid.»

Tilbake til nyheter