Sikker og effektiv karbonfangst og -lagring

06.05.2020

Safetec bidrar til sikker og effektiv karbonfangst og -lagring

Utvikling av ny teknologi krever gode designprosesser hvor sikkerhet tas høyde for tidlig i prosessen. Safetec bidrar til sikker og effektiv karbonfangst og – lagring ved å kombinere vår erfaring fra sikkerhetsstudier av landbaserte anlegg og karbonfangst og -lagringsløsninger.

Myndighetene i Norge innfører i disse dager en rekke tiltak for å redde arbeidsplasser gjennom koronakrisepakker. I en av pakkene trekkes investeringer i karbonfangst og – lagring frem som et av tiltakene som skal hjelpe norsk økonomi fremover. Er du interessert i å vite mer om hvordan Safetec kan bidra?

Les mer om vår erfaring på vår engelske nettside.

Tilbake til nyheter