Opptak av webinar om krisehåndtering

02.04.2020

Safetec gjennomførte et webinar om proaktiv metode i kriseledelse og kom med råd i håndteringen av COVID-19 på onsdag 1. april 2020.

Webinaret ble innledet av Tom Henry Knutsen, som er pensjonert generalmajor fra Luftforsvaret med over 30 års erfaring fra Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Senior sikkerhetsrådgiver Pål Christian Waag ledet webinaret. Han la særlig trykk på hvordan den proaktive metodikken bør benyttes gjennom hele perioden og kom avslutningsvis med spesifikke råd til håndteringen av denne pandemien.

Webinaret ble tatt opp og kan sees i sin helhet her.

Tilbake til nyheter