Farlig å være trøtt

30.04.2020

Flere ansatte i petroleumsindustrien har erfart ukonvensjonelle arbeidsforhold de siste ukene. For å redusere smitterisiko har selskapene begrenset aktiviteter som ikke er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift og produksjon. Bemanningsnivåene er redusert, oppholdsperiodene utvidet og det forhandles om endring i rotasjonsmønster på skift.

Disse tiltakene er effektive for å begrense smitte og eksponering av COVID-19. Samtidig vil disse tiltakene ha uheldige virkninger på ansattes evne til å utføre sine oppgaver forsvarlig på grunn av økt fatigue over tid. Utfordringer knyttet til økt press og fatigue etter lengre oppholdsperioder offshore trekkes også frem i Petroleumstilsynet oppsummering av koronasituasjonen og sikkerhetsnivået i næringen.

Fatigue er en farlig tilstand for ansatte med sikkerhetskritiske stillinger, som for eksempel kontrollromsoperatører. Tilstanden gjør at evnen til å utføre arbeidsoppgaver på en sikker og forsvarlig måte reduseres. Konsentrasjon, årvåkenhet og reaksjonstid svekkes og man blir dårligere på koordinering, problemløsning og beslutningstaking. I sikkerhetskritiske stillinger vil fatigue kunne føre til oppmerksomhetsglipper som kan få katastrofale følger.

Det er forståelig at det gis unntak for regelverket knyttet til oppholdsperioder og rotasjonsmønster i dagens situasjon. Men dette krever også at selskapene kartlegger, forstår og kontrollerer risikoen av endrede arbeidsforhold.

Forskningen er entydig på at fatigue påvirker operatørenes pålitelighet og det finnes flere metoder for å kartlegge og forstå risikoen for økt fatigue. Safetec har kompetanse og erfaring med å kartlegge og gi råd for å kontrollere og redusere risiko for fatigue.

Ta gjerne kontakt med Jens Christen Rolfsen, epost: jens.christen.rolfsen@safetec.no eller tel. +47 970 14 408

 

Tilbake til nyheter