Covid-19

07.04.2020

I over 30 år har Safetec hjulpet organisasjoner og virksomheter over hele Norge med beredskap– og krisehåndtering. Nå bruker vi denne erfaringen til å hjelpe våre kunder med små og store spørsmål relatert til Covid-19 situasjonen. Vi har full kapasitet og kort responstid. Våre tjenester inkluderer:  

Evaluering av beredskap og krisehåndtering 

Mye tyder på at Covid-19 situasjonen vil vedvare over lengre tid. Dette betyr at det fleste organisasjoner må håndtere krisen samtidig som de arbeider med å opprettholde daglig drift, noe som er utfordrende. Det er derfor viktig å kontinuerlig kunne justere måten beredskapsarbeidet organiseres og gjennomføres på, slik at organisasjonen jobber mest mulig effektivt og målrettetSafetec har solid kompetanse om praktisk gjennomføring av beredskap– og krisehåndtering i tillegg til å gjøre organisasjonen bedre rustet til å møte fremtiden. Vi bistår nå en rekke kunder med slike evalueringsprosesser. Arbeidet inkluderer: 

  • En kikk i bakspeilet: Hvordan har beredskapsarbeidet fungert så langt? 
  • Et blikk fremover: Er vi forberedt på det som kan komme?  

Leveransene spenner fra løpende rådgiving til korte oppsummeringsrapporter. Du kan lese mer her.

Beslutningsstøtte 

Kombinasjonen av Covid-19 og ustabil oljepris gjør det nødvendig for mange virksomheter å ta raske beslutninger. Det er sentralt å sikre så gode beslutningsprosesser som mulig for å forebygge uønskede negative effekter på sikkerhet, kvalitet, omdømme og økonomi.  

Safetec fungerer som en ekstern og uavhengig støttespiller i slike prosesser: 

  • Strukturering av beslutningsprosesser 
  • Planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter 
  • Risikovurderinger av tiltak og endringsprosesser 
  • Støtte til ledergrupper 

Evaluering og utvikling av planverk mot pandemi 

Safetec har tidligere gjennomført evalueringer av forberedelse mot og konsekvenser av pandemier, blant annet for DSB. 

Webinar 

Safetec gjennomførte et webinar om proaktiv metode og kriseledelse ifm Covid-19.

Andre artikler publisert vedr. Covid-19:

Farlig å være trøtt” (30.04.2020)

“Er du usikker, er du sikker!” (25.03.2020)

“Hvordan påvirker Covid-19 deg og din bedrift?” (12.03.2020)

Ta kontakt med avdelingsleder Jens Christen Rolfsen, +47 970 14 408, epost jens.christen.rolfsen@safetec.no 

Samarbeidspartnere 

Safetec har gode samarbeidspartnere i Blå (organisasjonsendring- og læring, www.blaa.com) og Moment (organisasjonsutvikling / lederutvikling (moment.consulting).  

 

Tilbake til nyheter