Velkommen til Mårten og Johan!

03.02.2020

Vi är stolta över att presentera våra två nya anställda på vårt Stockholm-kontor, Mårten Brogren och Johan Höglund Åberg – varmt välkomnande! Vill du också vara en del av ett team som växer, med korta beslutsvägar och hög kompetens, kontakta Espen Rokstad!


Mårten Brogren är utbildad civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot kvalitetsstyrning och har 25 års erfarenhet. Mårten har tidligare varit anställd inom Lloyd’s Register Consulting sedan 2000 och har innan dess arbetat inom stora industrikoncerner som bland annat ABB. Mårten har haft olika uppdrag åt såväl stora som små företag, exempelvis SJ, SL, Forsmarks Kraftgrupp, Oskarshamns Kraftgrupp, Svensk Kärnbränslehantering, Eka Chemicals, Vattenfall och Trafikverket. Mårtens huvudinriktning är revisioner, säkerhetsstyrning, kvalitativa riskanalyser och ledningssystem.

Johan Höglund Åberg är utbildad civilingenjör inom farkostteknik på KTH och har sedan 2007 arbetat som konsult inom säkerhetsstyrning och riskhantering inom både privat och offentlig sektor, blant annat i Lloyds Register Consulting. Johan har erfarenhet från både säkerhetsstyrning och genomförande av kvalitativa och kvantitativa riskanalyser från företag och myndigheter såsom SJ AB, Bombardier PPC, Försvarets Materielverk och Leonardo S.p.A. Vidare har Johan arbetat som oberoende bedömningsorgan enligt CSM-RA åt DSB, Trafikverket och SJ samt har erfarenhet från risk- och sårbarhetsanalyser för ett antal svenska kommuner.

Tilbake til nyheter