Arbeidsulykker i bygge-og anleggsbransjen

10.02.2020

Som en del av satsningen «Safetec Insight» har Safetec utviklet et nytt interaktivt dashboard ved bruk av åpne data. Dashboardet visualiserer og analyserer arbeidsulykkestatistikk i norsk bygge- og anleggsbransje. Dataene er hentet fra statistisk sentralbyrå og er basert på rapporterte ulykker til Arbeidstilsynet og NAV. Formålet med dashboardet er å visualisere sikkerhetstrender og belyse hvilket bidrag bransjen har til nasjonal arbeidsulykkesstatistikk. I tillegg til resultatene er det publisert en fagartikkel som kommenterer og drøfter resultatene. Safetec mener at bygge- og anleggsbransjen har et stort potensial i å videreutvikle det strukturerte sikkerhetsarbeidet for å identifisere og iverksette tiltak som kan gjøre bransjen tryggere.

 

Sjekk ut både dashboard og artikkel her.

 

Virker dette interessant? Ta kontakt for å diskutere hvordan Safetec kan bistå deres virksomhet med å kartlegge og håndtere risiko i bygge- og anleggsbransjen.

Tilbake til nyheter