Beredskapsanalyse for Borregaards bioraffineri

02.01.2020

Safetec analyserer beredskapen på Borregaards Industriområde i Sarpsborg

Safetec har høsten 2019 jobbet med beredskapsanalyse for Borregaards bioraffineri i Sarpsborg. Borregaard har ett av verdens mest avanserte bioraffinerier og utvikler en rekke tømmerbaserte produkter som kan erstatte oljebaserte alternativer. Borregaard produserer lignin, spesialcellulose, vanillin, bioetanol  og mikrofibrillær cellulose som blant annet inngår i jordbruk, fiskeri, byggeindustri, farmasi, kosmetikk, næringsmidler, batterier og drivstoff.  Borregaards bioraffineri har over 20 fabrikker som strekker seg over et tre kilometer langt område, og det er 750 ansatte i bedriften. På grunn av kjemikalier som benyttes på anlegget, er Storulykkeforskriften gjeldende.

Borregaard og Safetec har hatt et tett samarbeid i forbindelse med beredskapsanalysen, og analysen vil være basis for forbedring og utvikling av Borregaards beredskap. Gjennom analysen får Borregaard økt forståelse for egen beredskap og sikrer at beredskapen er i henhold til bransjestandard og lover og forskrifter.

Tilbake til nyheter