Safetec legger til rette for enkle risikoberegninger

10.12.2019

Safetec har utviklet risikokalkulatorer for beregning av Safety Integrity level, lekkasjefrekvenser og evakuering.

Digitalisering og big data har gitt rom for nye tjenester og ikke minst ny software og nye plattformer for oppbevaring og behandling av data. Stadig flere virksomheter og myndigheter har oppdaget at disse enorme datastrømmene kan utnyttes strategisk.  Gjennom deling av data mellom virksomheter og på tvers av sektorer oppnår man økt effektivitet i prosesser og levering av tjenester.

Safetec støtter deling av åpne data fordi det det bidrar til felles styrket økonomi både blant våre kunder og samfunnet som helhet og ikke minst så bidrar det til læring på tvers for hvordan hverdagen vår kan gjøres sikrere.  I tråd med denne tankegangen fremmer Safetec sin egen bransjestandard for risikoberegninger. Vi ønsker å gjøre det mulig for våre kunder og andre å gjennomføre enkle risikoberegninger helt uten kostnad. Safetec har utviklet risikokalkulatorer for beregning av Safety Integrity level, lekkasjefrekvenser og evakuering.

Sjekk de ut her: https://www.insight.safetec.no/riskcalculator

 

Tilbake til nyheter