Vi holder frokostseminar i Bergen 5.12.2019

08.11.2019

Vi ønsker å invitere naboer, kunder og samarbeidspartnere i Bergensregionen til frokostseminar. Her får dere en matbit, samt mulighet til å høre spennende faglige innlegg om IT-, cybersikkerhet og styring av sikringsrisiko.

Program

 Cybersikkerhet – hva er egentlig det?

I takt med økende digitalisering går vi mot en hverdag der «alt» er IT-basert og der flere og flere systemer knyttes sammen. Dette endrer trusselbildet for organisasjoner og bedrifter. Begrepet «cybersikkerhet» er velkjent for de fleste. Men hva betyr det egentlig – hva er det som konkret gjemmer seg i begrepet «cybersikkerhet»? Gaute Lund, senior IT-konsulent i Serit IDrift, vil gi en nærmere redegjørelse for cyberbegrepet.

Menneskelige faktorer i informasjonssikkerhet – Mottakelighet for phishing

Phishing er en betegnelse på digital snoking eller «fisking». I praksis fungerer det slik at det sendes ut falske e-postmeldinger som ser ut til å være fra reelle personer eller selskaper. Dette gjøres for å lure enkeltpersoner til å klikke på lenker, åpne vedlegg, avsløre passord eller annen konfidensiell informasjon som kan brukes til å få fjerntilgang til bedriftens datasystemer og data.

Eir Aulie og Christina Thingvold har gjennomført et prosjekt som handlet om å undersøke hva som gjør mennesker sårbare for phishing. Dette vil de presentere på seminaret.

 Styring av sikringsrisiko i et helhetlig perspektiv

Sikringsrisiko handler om uønskede, tilsiktede hendelser. Styring av sikringsrisiko har ofte hatt en slagside mot fysiske eller tekniske forhold. Dette er viktig, men må alltid ses i en større sammenheng. Vi har mange eksempler på at alvorlige uønskede hendelser har skjedd selv om alle tekniske systemer har fungert. Jens Christen Rolfsen, avdelingsleder i Safetec, vil fortelle om hva det i praksis betyr å styre sikringsrisiko i et helhetlig perspektiv.

Påmelding innen 28. november 2019 til eldrid.roald.nilsen@safetec.no, tel. +47 977 63244

Frokostseminaret er gratis.

Adresse: Bredalsmarken 17 (kantinen i 4 etg)

Tilbake til nyheter