Vi styrker vår Human Factors kapasitet

03.10.2019

Safetec har styrket sin Human Factors kapasitet med fire nye kollegaer. I tillegg til disse fire nye, har vi allerede seks ansatte med HF-kompetanse. Dette gjør oss til en betydelig aktør innenfor fagfeltet og vi har nå god kapasitet til å  støtte våre kunder med nåanalyser, funksjons- og oppgaveanalyser, scenarioanalyser, design av kontrollrom og kontrollsystemer og mange andre tjenester innenfor HF. Vi er glade for å ha de om bord!

Christina Thingvold er nyutdannet med Master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fra UiO med hovedfokus på Human Factors, sikkerhet, og kriseledelse. Hun har skrevet en master om HF i informasjonssikkerhet. Den har tittelen “Menneskelige faktorer i informasjonssikkerhet – risikovurdering ved håndtering av spydfiskemail”.

 

Eir Garvoll Aulie er nyutdannet med Master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fra UiO. I masteren har hun jobbet med å kartlegge/undersøke menneskets rolle for informasjonssikkerhet og utarbeidet anbefalinger for å øke risikoforståelse rundt informasjonssikkerhet.

 

Jørgen Ernstsen har en master i psykologi fra UiO og har en pågående PhD i Nautical Operations. Han har bred erfaring fra flere bransjer og har jobbet med human factors og bla gjort oppgaveanalyser og CRIOP.

 

 

Sturle Danielsen Tvedt starter opp på kontoret vårt i Haugesund 1. oktober, og har PhD i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har siden 2010 jobbet hovedsakelig innen maritim sektor. Han kommer til oss fra stillingen som COO Human Factors i Simsea Real Operations. Sturle har god kjennskap til maritim næring i og rundt Haugesund og har blant annet vært leder for et sertifisert testsenter for operasjon av DP-systemer.

Tilbake til nyheter