Vi styrker oss mot maritim sektor

31.10.2019

Safetec har den siste tiden fått flere nye medarbeidere med erfaring fra maritim virksomhet.

Jørgen Ernstsen har en master i psykologi fra UiO og avslutter nå en PhD i Nautical Operations. Temaet for doktorgradsarbeidet er trening av broteam, inkluderte los, og utvikling av metoder for evaluering av broteamet.

 

 

Sturle Danielsen Tvedt har PhD i arbeids- og organisasjonspsykologi og har siden 2010 jobbet hovedsakelig innen maritim sektor. Han har utviklet og avholdt flere trenings- og utdannings- og konferanseopplegg om hvordan menneskelige faktorer samspiller med teknisk kompetanse på navigasjonsinstrumenter – ofte med utgangspunkt i granskning av hendelser.

Samlet har vi nå en solid gruppe rådgivere med en fin blanding av operativ og akademisk kompetanse. I tillegg har vi formalisert vårt samarbeid med «Blå Mediamentor», som har prosjekter mot rederier og management selskaper over hele verden, med vekt på sikkerhet og utvikling av organisasjonskultur.

Dette gir oss nye og spennende prosjektmuligheter i samarbeid med våre kunder. De siste månedene har vi for eksempel jobbet med utforming av praktiske verktøy for risikostyring om bord, vi har gjennomført seminar om «digital leadership» og vi har planlagt og gjennomført lederopplæring for operativt personell.

For nærmere informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Jens Rolfsen (jens.christen.rolfsen@safetec.no)

Tilbake til nyheter