Vi styrker oss innen fagområdet beredskap

07.10.2019

Vi styrker oss ytterligere innen fagområdet beredskap, og er glade for å kunne ønske Kristine Skogsrud Nesvik og Mads Lindberg velkommen om bord! 

Kristine Skogsrud Nesvik begynte nylig som senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Hun er utdannet lærer, og har en master i risikostyring og samfunnssikkerhet fra UiS. Kristine Nesvik har den seneste tiden forsket på tema innen krisehåndtering og spesielt bruk av droner i søk- og redningsøyemed. Hun har også bred erfaring med prosjekter innen risikostyring og beredskap som rådgiver i Acona og ResQ. Kristine har en særskilt interesse for og fokus på å øke kunnskap og kompetanse gjennom bevissthet og læring fra erfaring, og overføring av denne mellom ulike sektorer.

Mads Lindberg begynte nylig som sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Mads er nyutdannet og har en master i samfunnssikkerhet og beredskap fra UiS. Under studiene hadde han sommerjobb hos Lundin hvor han fikk jobbe med operative beredskapsprosjekter, spesielt 1. linje beredskap,  i forbindelse med prøveproduksjon på Alta-funnet i Barentshavet. Han har skrevet en spennende masteroppgave om sikkerhetsindikatorer.

Tilbake til nyheter