Velkommen til våre nyutdannede kollegaer

14.10.2019

Vi i Safetec jobber for å ha en god balanse mellom juniorer og seniorer i selskapet og rekrutterer aktivt nyutdannede. De tilfører selskapet ny kunnskap og ikke minst ungdommelig selvtillit og pågangsmot. Vi er derfor svært stolte av å kunne presentere seks unge medarbeidere på fire av våre lokasjoner i Norge:

Oslo:

Christina Thingvold er nyutdannet våren 2019 med Master i Arbeids- og Organisasjons-psykologi fra UiO med hovedfokus på Human Factors, sikkerhet, og kriseledelse. Hun har skrevet en master om HF i informasjonssikkerhet. Den har tittelen “Menneskelige faktorer i informasjonssikkerhet – risikovurdering ved håndtering av spydfiskemail”.

Eir Garvoll Aulie er nyutdannet våren 2019 med Master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi fra UiO. I masteren har hun jobbet med å kartlegge/undersøke menneskets rolle for informasjonssikkerhet og utarbeidet anbefalinger for å øke risikoforståelse rundt informasjonssikkerhet.

 

Trondheim:

Eivind Tunheim fullførte sin master i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU våren 2019, og har spesialisert seg innen strategi og internasjonal forretningsutvikling med Energi og Miljø som teknisk linje. Hans masteroppgave omhandlet eksport av norsk miljøteknologi i Sørøst-Asia.

 

Rune Haugen Larsen fullførte i 2019 sin mastergrad fra NTNU på studieprogrammet Produktutvikling og produksjon. Han har teknologisk fordypning innenfor industriell mekanikk og faglig tyngde innenfor både strømningsdynamikk og solidmekanikk og hans masteroppgave omhandlet pre-rotasjon i reversible pumpeturbiner.

Eivind og Rune hadde begge sommerjobb i Safetec i 2018 og vi er glade for å ha de tilbake på fast basis på vårt kontor i Trondheim.

Bergen:

Jon Tolaas begynte på vårt kontor i Bergen i sommer. Han har en mastergrad i prosess- og sikkerhetsteknologi fra UiB (2019). Jon skrev masteroppgave som omhandlet evaluering av inerterte gassblandingers forbrenningshastighet i simuleringsprogrammet FLACS. Jon har tidligere jobbet som  inspeksjonsingeniør onshore og offshore.

Stavanger:

Mads Lindberg begynte nylig som sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Mads er nyutdannet i 2019, og har en master i samfunnssikkerhet og beredskap fra UiS. Under studiene hadde han sommerjobb hos Lundin hvor han fikk jobbe med operative beredskapsprosjekter, spesielt 1. linje beredskap,  i forbindelse med prøveproduksjon på Alta-funnet i Barentshavet. Han har skrevet en spennende masteroppgave om sikkerhetsindikatorer.

Tilbake til nyheter