Blir du underlagt ny sikkerhetslov?

11.10.2019

Den nye sikkerhetsloven innebærer at flere virksomheter må gjennomføre analyseaktiviteter. Safetec kan bidra.

Fra 1. januar i år trådte ny sikkerhetslov i kraft. I henhold til loven skal departementene identifisere hvilke grunnleggende nasjonale funksjoner som bidrar til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Med bakgrunn i de grunnleggende nasjonale funksjonene, skal departementene fatte vedtak om at loven skal gjelde for bestemte virksomheter.

Virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven skal gjennomføre en skadevurdering etter virksomhetsforskriften §57. Når skadevurderingen er gjennomført, skal departementet klassifisere virksomhetens objekter og infrastruktur. Det betyr at virksomheten må vurdere og håndtere risikoen, og beskytte de skjermingsverdige verdiene.

Virksomheter som ikke tidligere har vært underlagt sikkerhetsloven må nå gjennomføre skadevurderinger, risikovurderinger, gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser. For mange virksomheter kan dette kreve både ny kompetanse og flere ressurser. Safetec har bred erfaring med metoder og fremgangsmåter og kan hjelpe din virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med senior sikkerhetsrådgiver Jacob Helgesen (jacob.helgesen@safetec.no)

Tilbake til nyheter