Safetec kjøper seg inn i Blå Mediamentor

04.10.2019

Safetec Nordic AS og Blå Mediamentor AS har hatt et suksessfullt samarbeid i enkeltprosjekter over flere år. For å styrke dette samarbeidet ytterligere kjøper nå Safetec 20% av aksjene i Blå Mediamentor AS og blir dermed selskapets største aksjonær.

­

– Blå og Safetec komplementerer hverandre på en veldig god måte både når det gjelder markeder vi er i og tjenester vi leverer. Et tettere samarbeid gir oss gode muligheter for videre vekst i nye kundegrupper og felles produktutvikling som vil styrke oss i eksisterende markeder. Safetec høster i dag stor anerkjennelse fra våre kunder på ulike studier innen risiko, sikkerhet og beredskap. Sammen med Blå kan vi nå bedre sikre at kunnskap fra disse studiene blir til endret adferd ved å bidra med kompetanse på kommunikasjon og læring i implementeringsfasen. Slik kan vi levere enda bedre tjenester til våre kunder og differensiere oss ytterligere fra konkurrenter i markedet, uttaler Jorunn Seljelid, Safetecs direktør i Norge.

– Når vi nå får Safetec inn som største eier i Blå gir det oss tilgang til spisskompetanse innen blant annet kultur, risiko og sikkerhet som ville krevd mye å bygge opp selv. Det vil styrke vår rolle som en langsiktig samarbeidspartner for våre kunder, gi oss flere verktøy i verktøykassen og mulighet for å tilby mer helhetlige løsninger. Safetec har også et godt fotfeste i markeder hvor Blå ikke er tilstede i dag, og hvor vi er overbevist om at vår kompetanse og erfaringer har overføringsverdi, uttaler Inge Takle Mæstad, daglig leder i Blå Mediamentor.

Om Blå Mediamentor:

Blå har lang erfaring i å hjelpe våre kunder i endringsprosesser der målet er å styrke og å bygge én felles kultur og måte å jobbe på.

Vi er 5 senior konsulenter med kompetanse innen sikkerhet, kommunikasjon og lærings- og utviklingsprosesser. Våre leveranser spenner fra surveys og kompetansekartlegging til læringsstrategier og helhetlige kulturprosesser. Som del av dette fasiliterer vi workshops, seminar og ledertrening, samt lager film, e-læring og opplegg for sikkerhetsmøter.

Les mer om Blå Mediamentor på Blå sine nettsider.

Tilbake til nyheter