Kommuneundersøkelsen 2019

17.10.2019

Gå rett til kommuneundersøkelsen 2019 her.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Resultatene publiseres i egne samlerapporter på DSBs hjemmesider.  I sommer publiserte DSB en samlerapport for 2019 basert på datainnsamling fra januar 2019. Kommuneundersøkelsen for 2019 viser at den positive utviklingen i arbeidet med samfunnssikkerhet på kommunalt nivå fortsetter. Samtidig er det forbedringspotensial hos flere kommuner. Det største forbedringspotensialet ligger i å ha oppdaterte planer. Basert på et utvalg av åpne rådata fra undersøkelsen har Safetec laget et dashboard som gjør det enkelt å sjekke resultatet for hver kommune. Det gjøres oppmerksom på at dashboardet ikke er den offisielle fremstillingen av resultatene fra kommuneundersøkelsen.

Jobber din kommune godt med samfunnssikkerhet og beredskap? Sjekk selv på Safetec Insight

Tilbake til nyheter