Sommerstudentene i 2019

26.09.2019

Vi i Safetec har en bevisst satsing på sommerstudenter, og vi har i tillegg flere studenter som skriver masteroppgave i samarbeid med oss. Denne satsningen har blitt en viktig del av vårt arbeid i forbindelse med jakten på nye dyktige medarbeidere. I sommer tok Safetec inn fem sommerstudenter som jobbet i forskjellige avdelinger på ulike prosjekter.

Her er en kort presentasjon og noen sitater fra de 5 som jobbet hos oss i sommer:

Håvard Velle Sjåstad, (25 år), Marin teknikk, NTNU
«Søknad om sommerjobb ble sendt av den grunn at Safetec er en ledende aktør innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Verdiene og visjonen deres var tiltalende, og kontorlokasjonene i Norge var en avgjørende faktor med tanke på at jeg ville jobbe i Bergen

Håvard er en av de som har vært så heldig å ha fått blitt med på et kundeprosjekt hvor de skulle ut på borerigg for å fasilitere et møte i forbindelse med en risiko- og sårbarhetsanalyse av drikkevannsystemet. Han fikk prøvd seg som møtesekretær og fikk i oppgave å skrive HAZID-rapporten til kunden etterpå.

Jon Anders Lindstad, (25 år), RAMS, NTNU
«Jeg synes at alle arbeidsoppgavene i løpet av sommerjobben var spennende, og jeg likte godt at en arbeidsdag inneholdt arbeid med varierte oppgaver. Jeg fikk innsikt i konsulentarbeid, og det var veldig spennende å få muligheten til å bistå i arbeid med pågående kundeoppdrag

I tillegg til Håvard og Jon Anders, jobbet Saikrishna Govindarajan (Marin teknikk), Anastasiia Tkalich, (Arbeids- og organisasjonspsykologi) og Erlend Vollan, (Marin teknikk) alle fra NTNU, hos oss.

Tilbakemeldingen fra sommerstudentene etter seks ukers jobbing er veldig gode. De trekker blant annet fram følgende:

• Muligheten til å bidra på reelle kundeprosjekter
• Det gode arbeidsmiljøet i Safetec
• At de ble involvert i spennende og lærerike prosjekter med mye variasjon
• God veiledning og oppfølgning fra faddere og prosjektledere

Vi takker for innsatsen og ønsker dem lykke til med masteroppgaven.

Tilbake til nyheter