Velkommen til våre tre siste nyansatte

20.08.2019

Vi fortsetter å styrke vårt kontor i Oslo med to nye medarbeidere:

Christer Honoré-Livermore begynte på vårt kontor i Oslo 1. august.
Christer kommer fra Lloyd’s Register hvor han har jobbet i over 7 år, hovedsakelig med HAZOP, prosessikkerhet og SIL/funksjonell sikkerhet. Christer har en phd i Materialkjemi/bruddmekanikk og en master i fysikk og matematikk fra NTNU. Christer vil være et viktig tilskudd til Oslokontoret og vil være med å styrke vår kompetanse og kapasitet.

Jacob Helgesen begynte 6. august, også på vårt kontor i Oslo. Jacob kommer fra stillingen som kompanisjef i Hans Majestet Kongens Garde. Jacob har bred erfaring fra sikring- og beredskapsoppgaver, og tar i tillegg nå en MBA innen strategisk ledelse og økonomi. Jacob blir en viktig del av Safetecs kompetansemiljø i grensesnittet sikring / beredskap og er allerede godt i gang med å bistå våre kunder med å integrere styring av sikringsrisiko inn i øvrig virksomhetsstyring.

I tillegg har vi fått en ny kollega i Trondheim:

Øystein Lindland begynte på vårt kontor i Trondheim i juni.  Han har bred erfaring med olje- og gass som prosessingeniør i Aibel og med risikoanalyser fra Lilleaker Consulting. De siste årene har han jobbet med energieffektivisering i Trondheim eiendom. Med sin prosesskunnskap er Øystein en viktig styrking av vårt risikoanalyse-miljø.

 

 

 

Tilbake til nyheter