Flere nye medarbeidere på plass

18.06.2019

Flere nye medarbeidere i Safetec

Xue Yang styrker vårt team i Trondheim. Hun har bakgrunn fra datateknologi og RAMS. Xue fullførte sin doktorgrad ved NTNU i 2017, hvor hun jobbet med beslutningsorienterte risikovurderingsmetoder. Xue har anvendt forskningserfaring i kvalitativ og kvantitativ risikomodellering, samt storulykkesforebygging i petroleumsnæringen og havbruk. Siden høsten 2017 har hun jobbet som postdoc på NTNU. Xue har også internasjonal arbeidserfaring fra Kina og Japan, hvor hun jobbet med programvareutvikling i Panasonic.

 

I Oslo er vårt tverrfaglige team utvidet med Maren Elise Aaserud. Hun har en bachelor i næringsmiddelteknologi og en master i helse, miljø og sikkerhet fra  NTNU 2017. Hennes masteroppgave omhandlet sikring (security), herunder matforsvar, (food defense) tilknyttet næringsmiddelindustrien. Maren har de siste årene jobbet i bedriftshelsetjeneste som yrkeshygieniker med kunder innen de fleste bransjer. Hun har faglig og praktisk kompetanse innenfor en rekke fagområder som hun kombinerer i sitt arbeid med sikkerhet.

 

Tilbake til nyheter