Velkommen til våre to nyansatte!

07.05.2019

Mahdi Ghane begynte ved vårt kontor i Trondheim. Han har en tverrfaglig bakgrunn innenfor fagene matematikk, kontrollteknikk, systemmodellering og programmering og har de siste årene tatt en doktorgrad ved NTNU med avhandlingen «Fault Diagnosis of Floating Wind Turbine Drivetrain – Methodologies and Applications». Mahdi har svært god kompetanse på behandling av store datamengder og vil være en viktig ressurs i Asset performance and Optimisation avdelingen.

 

Elisabeth Andreassen begynte ved vårt kontor i Oslo. Hun er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU 2016 med spesialisering innen marin driftsteknikk. Hennes masteroppgave var sentrert rundt videreutvikling av totalindikatorer for storulykkesrisiko for offshore installasjoner på norsk sokkel. Elisabeth har internasjonal arbeidserfaring fra Danmark og Nederland gjennom stillingen som trainee innen shipping og logistikk. Siden høsten 2018 har hun jobbet som prosjektingeniør for byggentreprenøren HENT i Oslo.

 

Tilbake til nyheter