Frokostseminar i Haugesund 30.4.19

03.04.2019

Safetec Nordic AS etablerte i 2018 kontor i Haugesund, vårt femte i Norge. Vi ønsker nå å invitere naboer, kunder og samarbeidspartnere i regionen til frokostseminar. Her får dere en matbit, samt mulighet til å høre spennende faglige innlegg om IT-, cybersikkerhet og helthetlig styring av sikringsrisiko. Vi har invitert representanter fra lokale fagmiljøer til å innlede om dette som er svært dagsaktuelle temaer.

Program

Cybersikkerhet – hva er egentlig det?
I takt med økende digitalisering går vi mot en hverdag der «alt» er IT-basert og der flere og flere systemer knyttes sammen. Dette endrer trusselbildet for organisasjoner og bedrifter. Begrepet «cybersikkerhet» er velkjent for de fleste. Men hva betyr det egentlig – hva er det som konkret gjemmer seg i begrepet «cybersikkerhet»? Mats Tonning, teknisk sjef i Serit IDrift, vil gi en nærmere redegjørelse for cyberbegrepet.

IT-sikkerhetsarbeid i praksis – erfaringer fra Gasscos arbeid mot phishing
Phishing er en betegnelse på digital snoking eller «fisking».  I praksis fungerer det slik at det sendes ut falske e-postmeldinger som ser ut til å være fra reelle personer eller selskaper. Dette gjøres for å lure enkeltpersoner til å klikke på lenker, åpne vedlegg, avsløre passord eller annen konfidensiell informasjon som kan brukes til å få fjerntilgang til bedriftens datasystemer og data.

Gassco har gjennomført et prosjekt for å redusere risikoen knyttet til phishing i sin organisasjon. Steffen Staalesen fra Gasscos IT-avdeling vil fortelle om dette.

Styring av sikringsrisiko i et helhetlig perspektiv
Sikringsrisiko handler om uønskede, tilsiktede hendelser. Styring av sikringsrisiko har ofte hatt en slagside mot fysiske eller tekniske forhold. Dette er viktig, men må alltid ses i en større sammenheng. Vi har mange eksempler på at alvorlige uønskede hendelser har skjedd selv om alle tekniske systemer har fungert. Jens Christen Rolfsen, avdelingsleder i Safetec, vil fortelle om hva det i praksis betyr å styre sikringsrisiko i et helhetlig perspektiv.

Påmelding innen 26. april 2019 til eldrid.roald.nilsen@safetec.no, tel. +47 977 63244
Frokostseminaret er gratis.

Adresse: Spannavegen 152, kantinen  i 24/7 bygget.

Tilbake til nyheter